FUN!KABAN Limited 25 pieces


Regular price ¥2,800
Tax included. Shipping calculated at checkout.

【FUN! KABAN 托特包】是 FUN! JAPAN 首次推出的原創商品。

 • 材質:棉 100%
 • 尺寸:約 36×45×13cm
 • 重量:約 400g

【FUN! KABAN 托特包】是 FUN! JAPAN 首次推出的原創商品。

 • 材質:棉 100% 
 • 尺寸:約 36×45×13cm 
 • 重量:約 400g

  [FUN! KABAN Tote Bag] is the first FUN! JAPAN product

  • Material: Cotton 100% 
  • Size: around 36x45x13cm 
  • Weight: around 400g

  [FUN! KABAN Tote Bag] adalah produk perdana FUN! JAPAN!

  • Bahan:Katun 100% 
  • Ukura: 36x45x13cm 
  • Berat:Sekitar 400g

  [FUN! KABAN กระเป๋าสะพาย] ผลิตภัณฑ์แรกที่ทาง FUN! JAPAN

  • ได้จัดทำ วัตถุดิบ: ผ้าฝ้าย 100%
  • ขนาด: ประมาณ 36x45x13 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก: ประมาณ 400 กรัม

  [Túi xách tote bag FUN! KABAN]Sản phẩm độc quyền đầu tiên của FUN! JAPAN

  • Nguyên liệu may: vải cotton 100%
  • Kích cỡ: Khoảng 36x45x13cm
  • Trọng lượng: Khoảng 400g